خطاب به تمام شارلاتان ها!

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم!!

 

مأخذ: http://damnmedicine.persianblog.ir/post/15/

پی نوشت روان: این مطلب مربوط به پارسال است و به همین دلیل جا دارد که بابت تأخیر طولانی در عرض این سلام، از جمیع شارلاتانهای مربوطه پوزش بطلبم!

پی نوشت 2 : سری بزنید به وبلاگ جدید دکتر افشین احمدپور http://ghalandarolateba.blogfa.com/